Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/261/2017 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/247/2017 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe