Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/374/17 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz sposobu jej świadczenia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe