Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.51.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 27 kwietnia 2017r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXII.277.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strumień

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe