Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.53.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 4 maja 2017r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIV/200/2017 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyborów w gminie Jeleśnia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe