Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia instytucji kultury: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy z inną instytucją kultury -Wiejskim Domem Kultury w Przychodach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe