Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/251/17 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe