Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.288.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 4 maja 2017r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXII/277/17 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe