Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.322.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 4 maja 2017r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXV/259/2017 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe