Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.298.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 maja 2017r.

stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXV/174/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe