Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/432/17 Rady Gminy Jasienica

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/94/07 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznania oraz Uchwały Nr VIII/55/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/94/07 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe