Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/220/2017 Rady Gminy Lubomia

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lubomia na lata 2017-2022"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe