Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/238/2017 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIV/223/2017 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe