Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/347/17 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/318/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe