Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wojewody Śląskiego; Zarządu Powiatu Będzińskiego

z dnia 8 lutego 2010 r.

w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Powiatowi Będzińskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, zawarte przez Wojewodę Śląskiego z Powiatem Będzińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Będzinie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe