Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/200/2017 Rady Gminy Miedźna

z dnia 8 maja 2017r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miedźna na lata 2017 - 2022

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe