Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WO.031.2.5.2017 Burmistrza Miasta Ustroń; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 8 maja 2017r.

w sprawie powierzenia Miastu Ustroń modernizacji drogi powiatowej 2655 S ul. Furmańska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe