Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie nr 4/17 Wojewody Śląskiego

z dnia 22 maja 2017r.

uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów cieszyńskiego, wodzisławskiego oraz miasta na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe