Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 303/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 16 maja 2017r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas pierwszych publicznych szkół podstawowywch, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe