Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/229/17 Rady Gminy Kozy

z dnia 18 maja 2017r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe