Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.199.2017 Rady Gminy Kobiór

z dnia 15 maja 2017r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe