Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 1185/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 25 stycznia 2017r.

w sprawie ze skargi Daniela Paks i Ewy Paks na uchwałę Rady Gminy Mierzęcice z dnia 9 czerwca 2006 r. nr XLI/271/2006 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe