Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 400/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 25 maja 2017r.

w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe