Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/267/2017 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 29 maja 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe