Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/314/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 maja 2017r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe