Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/316/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 maja 2017r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/166/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe