Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 8 Burmistrza Miasta Wisła; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 26 maja 2017r.

do Porozumienia nr WO.031.0118-2/11 z dnia 3 stycznia 2011 r.w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Wisły

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe