Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.285.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 28 kwietnia 2017r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXII/359/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe