Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/244/2017 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 21 czerwca 2017r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mierzęcice oraz szczegółowych zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe