Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/355/2017 Rady Gminy Psary

z dnia 21 czerwca 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/187/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe