Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/389/17 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 czerwca 2017r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe