Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/223/2017 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 28 czerwca 2017r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację inwestycji związanej z modernizacją systemu grzewczego polegającego na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań klasy 5 i wyższej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe