Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4110.59(15).2016.2017.163.RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 4 lipca 2017r.

w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła PEC S. A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe