Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe