Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/341/17 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe