Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/344/17 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/271/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/383/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe