Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/261/17 Rady Gminy Lipowa

z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XXX/162/12 z dnia 29 października 2012 r. o podziale Gminy Lipowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe