Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/470/17 Rady Gminy Jasienica

z dnia 6 lipca 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/303/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4540 z dnia 8 września 2016 r.)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe