Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 205/XXXIV/17 Rady Gminy Janów

z dnia 18 lipca 2017 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Janów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe