Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Zabrze

z dnia 10 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr VIII/85/07 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe