Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.395.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 19 lipca 2017 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVII/652/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 czerwca 2017 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Gliwice obszaru objętego zakazem palenia tytoniu na przystankach komunikacji publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe