Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/303/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 19 lipca 2017r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe