Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.252.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 28 kwietnia 2017r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 177/XXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe