Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.380.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 czerwca 2017r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIII/264/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zliczenia dróg w sołectwie Łodygowice do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe