Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 261/XXI/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 28 lipca 2017r.

w sprawie uchwały Nr XXIX/240/17 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe