Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.445.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 27 lipca 2017r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe