Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.80.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 28 lipca 2017r.

stwierdzające nieważność całości uchwały nr XXXVI/270/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w prawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice w rejonie Zaolszan

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe