Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.472.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 sierpnia 2017r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXI/230/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zrębice Pierwsze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe