Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/184/2017 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 27 lipca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały nr XV/95/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim wraz z późniejszą zmianą

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe