Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.449.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 sierpnia 2017r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVII/220/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe