Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/286/17 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 23 sierpnia 2017r.

w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe